Friends link: c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf 200-101 vce 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf 642-732 pdf jn0-643 dumps 642-737 dumps 210-060 pdf 70-243 exam c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-075 pdf ex200 exam sy0-401 pdf 200-105 pdf
Ultrasonografia » Prywatny gabinet ginekologiczny, Opole

UltrasonografiaUltrasonografia, USG


"Jest to nieinwazyjna metoda pozwalająca uzyskać przekrój obiektu. Wykorzystuje zjawisko rozchodzenia, rozpraszania i odbicia fali ultradźwiękowej. Do wytwarzania i odbierania fali wykorzystuje się zjawisko piezoelektryczne opisane po raz pierwszy przez braci Curie na przełomie lat 1880-1881. Pierwsze doświadczenia nad wprowadzeniem ultrasonografii rozpoczęto po II wojnie światowej, do szpitali pierwsze ultrasonografy trafiły na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Ultrasonografia wykorzystuje wiązkę fal o częstotliwości 2-50 MHz, zakłada stałą prędkość rozchodzenia sie fali dźwiekowej w tkankach- 1540 m/s. Obecnie do podstawowego obrazowania dołączyła ocena przepływów krwi w naczyniach, wykorzystująca na kilka sposobów efekt Dopplera...".
-Wikipedia, wolna encyklopedia internetowa.


Ultrasonografia ginekologiczna

W ginekologii wykorzystuje się ultrasonografię do uwidocznienia struktur niemożliwych do oceny badaniem ginekologicznym we wziernikach czy badaniem dwuręcznym zestawionym. Ocenia się wielkość i położenie macicy, obecność dodatkowych struktur w obrębie macicy (mięśniaki), grubość i jednorodność błony śluzowej macicy, uwidacznia się jajniki i ich aparat pęcherzykowy. Jest nieoceniona przy diagnostyce nieprawidłowych struktur obecnych w miednicy mniejszej.
Ultrasonografia jest badaniem dodatkowym po stwierdzeniu nieprawidłowości w trakcie badania ginekologicznego, w ocenie nieprawidłowych krwawień, w trakcie diagnostyki zaburzeń endokrynologicznych.
Pomimo wielu prac i ciągłego doskonalenia technologii badanie to trudno nazwać badaniem profilaktycznym. Nie przynosi korzyści w przypadku braku nieprawidłowości w badaniu ginekologicznym i w przypadku braku niepokjących objawów.
Istnieją grupy Pacjentek, u których badanie to powinno być przeprowadzane regularnie - Pacjentki z obciążonym wywiadem rodzinnym i obecnością mutacji w genach supresorowych - zwykle wykonuje się je w Poradniach Onkologicznych. Konieczne jest także monitorowanie, jeśli w przeszłości występowały problemy ginekologiczne.Ultrasonografia w ciąży

Pierwszym zastosowaniem ultrasonografii było właśnie monitorowanie płodu. Obecnie badanie ultrasonograficzne w ciąży stanowi olbrzymią gałąź wiedzy, istnieją standarty i harmonogram badań ciężarnych.
Służy do potwierdzenia obecności w jamie macicy żywej ciąży, do badań wykrywających nieprawidłowości genetyczne u płodu (wraz z badaniami biochemicznymi), do oceny anatomii płodu w nieco późniejszej ciąży (obrazowanie czaszki i struktur mózgowia, obrazowanie serca, obrazowanie przewodu pokarmowego, obrazowanie układu moczowego, ocena kończyn, ocena kręgosłupa, itd.).
Za pomocą ultrasonografii można wykryć zaburzenia wzrastania płodu, a w połączeniu z badaniami przepływów krwi w naczyniach płodu ustalić czas rozwiązania ciąży w przypadku takich zaburzeń.
Jest nieoceniona w przypadku prowadzenia ciąży wysokiego ryzyka.
Dyskusja nad szkodliwością badania ultrasonograficznego dla płodu jest otwarta, znane są zjawiska fizyczne towarzyszące rozpraszaniu i odbiciu wiązki ultradźwiękowej. Nie wykazano jednoznacznie wpływu na płód, niemniej jednak przyjęto, że do badania w ciąży powinny być jasne wskazania.


W gabinecie istnieje możliwość wykonania badania ultrasonograficznego głowicą przezbrzuszną oraz głowicą waginalną.
Aparat, którego obecnie używam, to jedno z najnowszych "dzieci" Philips'a. Można na nim wykonać praktycznie każde badanie ultrasonograficzne, łącznie z prezentacją 3D i 4D.

Powrót na stronę badania
seo cms
70-410 mb2-703 mb2-700 400-101 ex300 vcp550 70-488 mb2-701 70-457 hp0-j73 1z0-481 a00-240 vcp550 mb7-702 70-243 m70-301 ex0-001 1z0-061 1z0-062 350-029