Friends link: c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf 200-101 vce 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf 642-732 pdf jn0-643 dumps 642-737 dumps 210-060 pdf 70-243 exam c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-075 pdf ex200 exam sy0-401 pdf 200-105 pdf
konkurs » Prywatny gabinet ginekologiczny, Opole

konkurs

Komisja konkursowa w składzie przewodniczący:
Prof. Marek Hołyński - Polskie Towarzystwo Informatyczne.
Członkowie:
1. Piotr Chałupko– Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
2. Marcin Garwacki - Akademia WWW
3. Grzegorz Materski - Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
dokonała na podstawie regulaminu oceny stron internetowych zgłoszonych w konkursie „Internetowy Hipokrates”.

Komisja postanowiła wyróżnić następujące strony:
1. W kategorii „Szpitale i specjalistyczne kliniki” stronę www.szpital.matopat.pl , której właścicielem jest TZMO SA Szpital Specjalistyczny MATOPAT;
2. W kategorii „Niepubliczne przychodnie i szpitale” stronę
www.ginekolog-opole.pl,
której właścicielem jest Prywatna Praktyka Lekarska Michał Łasocha;
3. W kategorii „Serwisy medyczne i poradnictwo” stronę www.tvnmed.pl której właścicielem jest TVN S.A.
4. W kategorii „Szkolnictwo medyczne” stronę www.tvnmed.pl której właścicielem jest TVN S.A.
5. W kategorii „Platformy i specjalistyczne serwisy edukacyjne oraz promujące zdrowie i prozdrowotne zachowania” stronę www.tvnmed.pl której właścicielem jest TVN S.A.
Ponadto komisja postanowiła wyróżnić jako najlepszą w klasyfikacji generalnej stronę www.tvnmed.pl której właścicielem jest TVN S.A.
Ze względu na zbyt małą ilość zgłoszonych stron, komisja nie przyznała wyróżnień w pozostałych kategoriach.
Dodatkowo Akademia WWW przyznała dwie nagrody w postaci kursów dla redaktorów stron internetowych. Zostają nimi wyróżnione:
1. Kursem PROJEKTOWANIE WWW – WEBMASTER strona www.online.synapsis.pl której właścicielem jest Grupa Synapsis Sp. z o. o.;
2. Kursem PROJEKTOWANIE WWW – OPIEKUN WWW stronę
www.ginekolog-opole.pl, której właścicielem jest Prywatna Praktyka Lekarska Michał Łasocha.
Komisja gratuluje wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie i zaprasza do udziału w jego przyszłorocznej edycji.

Warszawa 20.06.2007 r.

seo cms
70-410 mb2-703 mb2-700 400-101 ex300 vcp550 70-488 mb2-701 70-457 hp0-j73 1z0-481 a00-240 vcp550 mb7-702 70-243 m70-301 ex0-001 1z0-061 1z0-062 350-029