Friends link: c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf 200-101 vce 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf 642-732 pdf jn0-643 dumps 642-737 dumps 210-060 pdf 70-243 exam c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-075 pdf ex200 exam sy0-401 pdf 200-105 pdf
Kolposkopia » Prywatny gabinet ginekologiczny, Opole

Kolposkopia
Kolposkopia, badanie kolposkopowe

Kolposkopia jest badaniem nieinwazyjnym, które polega na oglądaniu w powiększeniu tarczy szyjki macicy, dolnej części kanału szyjki, pochwy lub sromu za pomocą kolposkopu. Uzyskiwany obraz jest „trójwymiarowy”, dzięki temu możliwa jest ocena powierzchni nabłonka. Ocenia się jego przejrzystość, układ, barwę oraz rysunek naczyń krwionośnych.
Po przygotowaniu szyjki macicy (oczyszczenie roztworem soli fizjologicznej) dokonuje się oceny wstępnej. Następnie tarczę szyjki macicy przemywa się roztworem kwasu octowego (3-5%) i jest to najważniejszy etap badania. Zwykle w ostatniej fazie stosuje się jeszcze płyn Lugola.
Istnieje jeszcze pojęcie rozszerzonego badania kolposkopowego. W trakcie takiego badania stosuje się dodatkowo barwniki, tu metody i interpretacja różnią się już w zależności od ośrodków, dlatego najważniejsza pozostaje ocena po zastosowaniu kwasu octowego.
Kolposkopia jest najczęściej badaniem uzupełniającym badanie cytologiczne, zwłaszcza po uzyskaniu nieprawidłowego wyniku badania cytologicznego.Wyniki

Obrazy kolposkopowe kwalifikuje się jako prawidłowe, nieprawidłowe bądź niejednoznaczne. Nieprawidłowy lub niejednoznaczny obraz kolposkopowy jest wskazaniem do pobrania wycinków tkankowych do badania histopatologicznego.

W gabinecie istnieje możliwość wykonania kolposkopii, wyniki dokumentowane są w postaci opisu badania kolposkopowego, w przypadku obrazów nieprawidłowych lub niejednoznacznych dodatkowo uzupełniam opis dokumentacją fotograficzną.

Powrót na stronę badania
seo cms
70-410 mb2-703 mb2-700 400-101 ex300 vcp550 70-488 mb2-701 70-457 hp0-j73 1z0-481 a00-240 vcp550 mb7-702 70-243 m70-301 ex0-001 1z0-061 1z0-062 350-029