Friends link: c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-115 dumps 400-101 pdf sy0-401 pdf 200-105 pdf 200-125 dumps 352-001 pdf 200-101 vce 200-310 pdf 100-105 dumps 210-260 pdf 642-732 pdf jn0-643 dumps 642-737 dumps 210-060 pdf 70-243 exam c_hanaimp151 pdf 300-101 practice test 300-101 dumps 300-320 exam 300-070 vce 300-075 pdf ex200 exam 300-075 pdf ex200 exam sy0-401 pdf 200-105 pdf
Cytologia » Prywatny gabinet ginekologiczny, Opole

CytologiaCytologia, badanie cytologiczne

To już klasyczne, bezbolesne badanie polegające na złuszczeniu komórek nabłonkowych tarczy i kanału szyjki macicy. Pobrany materiał rozmazuje się na szkiełku, utrwala, barwi i ocenia mikroskopowo.
Historia badań cytologicznych sięga lat 20-tych poprzedniego wieku, kiedy to Papanicolau po raz pierwszy opisał zmiany zachodzące w komórkach nabłonkowych pochwy świnki morskiej. W roku 1928 opublikował pracę dotyczącą wyglądu i zmian zachodzących w komórkach nabłonkowych szyjki macicy. Do dzisiaj rozmazy barwi się metodą Papanicolau, podobnie przetrwał podział obrazów na stopnie według Papanicolau.

Niewiele jest w medycynie badań o takiej wartości profilaktycznej jak badanie cytologiczne. Wprowadzenie tego badania w całej populacji obniża statystyczne ryzyko zgonu z powodu raka szyjki macicy o ponad 90 procent. Wykonywane regularnie co rok, dwa lub trzy lata ma podobną wartość profilaktyczną, ponieważ obserwowane pod mikroskopem nieprawidłowości zwykle o wiele lat wyprzedzają rozwój nowotworu.
Obecnie istnieją różne systemy opisywania obrazu mikroskopowego komórek nabłonkowych, stąd w zależności od pracowni uzyskujemy różnie brzmiące wyniki, niektóre laboratoria podają wynik w dwóch systemach (Papanicolau i Bethesda). Najważniejsza informacja dla pacjentki to ta, że rozmaz jest prawidłowy lub konieczna jest dalsza diagnostyka, wymagająca użycia kolposkopu lub pobrania wycinków tkankowych.

Na miejscu w gabinecie istnieje możliwość pobrania rozmazu, jest on utrwalany i przekazywany do barwienia i oceny do specjalistycznej pracowni.

Powrót na stronę badania
seo cms
70-410 mb2-703 mb2-700 400-101 ex300 vcp550 70-488 mb2-701 70-457 hp0-j73 1z0-481 a00-240 vcp550 mb7-702 70-243 m70-301 ex0-001 1z0-061 1z0-062 350-029